De Vrije Technische Scholen Turnhout beschikken over een grafische afdeling waar de leerlingen zelf hun eigen schoolbrochure kunnen drukken.

Emway heeft voor hen het ontwerp en de opmaak gerealiseerd waarin alle studierichtingen overzichtelijk vermeld staan. Nu kunnen de leerlingen zelf hun jaarlijkse update maken. Veel succes!

 

 

 

 

 

 

VTST_opleidingen_2016